Zeeschilders

Sinds de oprichting begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders een keur van maritiem werkende kunstenaars in haar ledenbestand. In de beginjaren bestond er een sterke band met de Koninklijke Marine. Zo voeren kunstenaars mee op de nieuwe oorlogsschepen uit die tijd om beeldend verslag te doen van hun ervaringen. Gedurende de jaren 60 en 70 vond er geleidelijk een omslag plaats en drongen denkbeeldige en ambachtelijke vernieuwingen door. Rond de jaren 90 was er uit die ontwikkeling een vereniging ontstaan die, binnen de maritieme thematiek, artistieke vrijheid als grondgedachte hanteert. Was de NVZ in het begin een typisch mannenbolwerk, nu is het een gemengd gezelschap waarbinnen evenveel mannen als vrouwen actief zijn. Deze website van de NVZ geeft een alomvattend beeld van de maritieme kunst die de verscheidene leden van de NVZ hebben voortgebracht. De diverse werken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, grafische werken en keramiek, behoren tot de beste die de kunstenaars hebben gemaakt. Voortdurend zullen beeld en tekst aan de actualiteit worden aangepast. Een digitale tentoonstelling waarin de kunstwerken zullen komen en gaan.

En net als bij een tentoonstelling in de werkelijkheid is de tekst dienend. Vóór alles gaat het om het kijken naar en ervaren van de kunstwerken.